3.

XAVERY, Gérard Joseph

Het Italjaansch tooneel voortreffelyk in 16 verbeeldingen uytgevoert [...]. Verrykt met Nederduytsche en Fransche vaarzen door Florentius H.J. van Halen.

Amsterdam, P. Schenk, [1st half 18th c.]

Folio: engr. title, 16 numbered engr. ff. (some minor soiling).

Cont. overl. vellum, triple gilt ruled border on covers, gilt flat spine with red label (soiled). Excellent copy.

Splendid scenes illustrating the Italian Commedia dell’arte, expertly engraved after G.J. Xavery (1700-1747), Antwerp-born painter active in The Hague. Ref. STCN 318609045. Bound with: Id. - Het nieuw geopend Italiaans toneel, vertonende de wonderlyke ziekte bezwangerheid en baring van Arlequin, benevens de opvoeding van des zelfs jongen zoon [...]. Ibidem, [1st half 18th c.]. Folio: engr. title, 16 numbered engr. ff. Ref. STCN 318611473. Prov. John W. Wilson, i.e. the Belgian art collector John Waterloo Wilson (1815-1883), living in Haarlem (blind armorial stamp, Lugt 2581). - [Georges Petit].

€ 1.000 / 1.500

Live bidding

Please log in to bid
create an account here .
Log in