92. [Belgium - De Carbolineum Pers]

ROUSSEEUW, Boris

Bibliografie van de handpersdrukken van Julius de Praetere.

Wildert, De Carbolineum Pers (B. Rousseeuw), 1993

8vo: 48 pp.

Genaaid, bedrukte uitgeversomslag. Mooi ex.

Oplage van 60 genummerde ex. Eén van de 50 genaaid (n. 20). Gedrukt in 5 kleuren. Handzame bibliografie met de acht boeken die Julius De Praetere (1879-1947) tussen 1898 en 1903 op zijn handpers drukte in Gent en Sint-Martens-Latem. Met aandacht voor de meer dan 20 varianten, en veel onbekende achtergrondinformatie. De Carbolineum Pers van B. Rousseeuw (° 1959) produceert sinds 1989 op ambachtelijke wijze bibliofiele boeken in beperkte oplage. Er verschenen reeds meer dan 200 titels.
Bijgevoegd: 1. Honderd jaar Lenteleven door Stijn Streuvels, 1899-1999. Een kleine Julius de Praetere tentoonstelling. Ibid., 1999. Genaaid. Oplage van 100 genum. ex. (n. 74). - 2. N.V. De Praetere S.A. Kroniek van een mislukking. Een onbekende briefwisseling ingeleid en geannoteerd door Paul Thiers. Ibid., 2004. Genaaid. Geïll. stofomslag en schuifdoos. Oplage van 80 genum. ex. (n. 31). - 3. Tien prospectussen van De Carbolineum Pers en één nieuwsbrief, 1997-2008. O.a. J. Lipsius - Diva virgo Lovaniensis (1999), L. Daems - Le divin Louis (2002), "De bibliotheek van Nicolaus Vernulaeus" (2005), "Den kemschen hey-kreekel" (2008). (14 vol.)

€ 120 / 180

Live bidding

Unable to still place a bid


Please log in to bid
create an account here .
Log in